Нийслэлийн 84 дүгээр сургуулийн захирлыг чөлөөлж, үүрэг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалтгүй томилсон гэж багш, ажилчид нь эсэргүүцэв

Нийслэлийн 84 дүгээр сургуулийн багш, ажилчид удирдлагыг нь шинэчлэх асуудлыг хууль бус хэмээн үзэж, эсэргүүцлээ илэрхийллээ.

Тодруулбал, тус сургуулийн захирал С.Мартагийн тэтгэврийн нас болсон тул ажлаас нь чөлөөлж, үүрэг гүйцэтгэгчийг томилох захирамжийг БЗД-ийн Засаг дарга гаргажээ. Ингэхдээ сонгон шалгаруулалтгүй шууд томилсон нь хууль бус үйлдэл гэж 84 дүгээр сургуулийн багш, ажилчид нь үзэж байгаа аж.

"Өдгөө 6,000 гаруй хүүхэд суралцдаг 84 дүгээр сургуульд 2006 оноос хойш захирлын үүрэг гүйцэтгэж буй С.Мартагийн хувьд тэтгэвэрт суух нас нь болсон ч нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар удирдлагын тогтолцоог шинэчлэх ёстой" хэмээн багш нарын төлөөлөл ярьж байна.